Home

Aklat Pambata sa Hagdan ng Rizal Library

Submitted by webAdmin on Fri, 08/10/2018 - 21:48
Aklat Pambata sa Hagdan ng Rizal Library

Ang mga aklat pambata sa hagdan ng Rizal Library (mula ika-4 na palapag paakyat sa ika-5) ay sinulat ng mga guro at mga nagsipagtapos sa Ateneo de Manila University. #BuwanNgMgaAkdangPinoy

Janus Silang at ang Tiyanak ng Tabon | Edgar Calabia Samar (2014) 
Alpabetong Filipino | Nicanor Tiongson (2013) 
Ang Madyik ni Paolo | Glenda Oris (2013) 
The Parable of the Elder Brother | Johnny Go (2012)
Si Dindo Pundido - Jose Miguel Tejido (2012) 
Imbisibol Man Ang Tatay | Michael M. Coroza (2009) 
Heaven’s Butterfly | Cathy and Pia Guballa (2009) 
Leaf and Shadow | Cyan Abad-Jugo (2008)

Filemon Mamon | Christine Bellen (2006) 
The Saint of the Gutters | Didith Rodrigo (2006) 
The Yellow Paperclip with Bright Purple Spots | Nikki Dy-Liacco (2005) 
The Brothers Wu and the Good Luck Eel | Fran Ng(2000) 
Two Friends, One World | Ramón Sunico (1991) 
Horgle and the King's Soup | Gilda Cordero-Fernando (1965)
Teodora Alonso | Ambeth R. Ocampo (1995) 
The Monkey and the Turtle | Jose Rizal (1889)

Spines designed by Graciela Mendoza and Joanna Ruiz.