Home
What are you looking for?

Wikang Filipino, Wikang Mayaman

Submitted by webAdmin on Fri, 08/10/2018 - 21:36

8/7/2014 7:24:08 AM

Isang eksibisyon ng mga aklat tungkol sa wikang Filipino na isinulat noong 1865-1939, ng mga natatanging linguista tulad nina Juan Jose Noceda, Don T. H. Pardo de Tavera, Fray Sebastian de Totanes, Sofronio G. Calderon, at Albino C. Dimayuga.

Ang munting eksibit ay masasaksihan sa ikatlong palapag ng Rizal Library Special Collections Building, simula Agosto 1-31, 2014.